Selamat Datang di website resmi Buku SDIT/SMPIT Unggulan PUSTAKA SOFWA :: HOT INFO: TELAH TERBIT! BUKU AQIDAH SMP KLS 7-9::

Selasa, 18 Maret 2014

Buku Sejarah Islam SDIT/MI Kelas 6

Sejarah Islam kelas 6

Buku ini merupakan edisi perdana yang membahas tentang sejarah Islam.

Buku paket Sejarah Islam Kelas 6 disusun sebagai buku resmi pada Sekolah Dasar Islam Terpadu atau Madrasah Ibtidaiyah dan menjadi pegangan bagi peserta didik pada pelajaran Sejarah Islam/Sirah Nabawiyah.

Semester 1 : Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Khalifah Umar bin Khattab Radhiyallahu 'anhum.

Semester 2: Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhum, dan Perjuangan Tokoh-Tokoh Agama Islam di Indonesia.

Buku ini disusun berdasarkan  KTSP 2008 yang telah melalui penyesuaian dan pengembangan sehingga dapat menjawab idealisme para pelaksana sekolah Islam.

Disajikan dengan bahasa yang sesuai tingkat perkembangan psikologi peserta didik madrasah/sekolah Islam dan dilengkapi dengan model Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) sehingga diperoleh hasil belajar siswa yang sebenarnya.

Preview buku:

Untuk pemesanan, hubungi: 0813 8936 3532
atau via Tokopedia

0 Comments:

Blogger Template by Clairvo